Hem

Rengsjö Norra Samfällighetsförening


Välkommen till Rengsjö Norra Samfällighetsförening


Föreningen förvaltar två stycken gemensamhetsanläggningar, BOLLNÄS Höle GA:12 och BOLLNÄS Höle GA:13


BOLLNÄS Höle GA:12 (Byvägarna) består av 338 fastigheter

BOLLNÄS Höle GA: 13 (skogsvägarna) består av 175 fastigheter.


Belagd väg 5,9 km, grusväg 95,6 km.


Föreningens verksamhet är försäkrad genom Dina Försäkringar!!!

Nu är tjällossningen igång och vi kommer de närmsta dagarna att sätta ner totalvikten till 4 ton. Bommarna kommer att stängas allteftersom dom tinat fram. På vägar som saknar bommar kommer snöhögar att skottas för.

Vägar som ingår i samfälligheten