Hem

Rengsjö Norra Samfällighetsförening


Välkommen till Rengsjö Norra Samfällighetsförening


Föreningen förvaltar två stycken gemensamhetsanläggningar, BOLLNÄS Höle GA:12 och BOLLNÄS Höle GA:13


BOLLNÄS Höle GA:12 (Byvägarna) består av 338 fastigheter

BOLLNÄS Höle GA: 13 (skogsvägarna) består av 175 fastigheter.


Belagd väg 5,9 km, grusväg 95,6 km.


Föreningens verksamhet är försäkrad genom Dina Försäkringar!!!

Kallelse till årsstämma!!


Styrelsen kallar härmed till årsstämma vid HEMBYGDSGÅRDEN i Rengsjö måndagen den 17 augusti kl. 19.00.

P.g.a. Covid-19 håller vi till utomhus.

MEDTAG EGEN STOL OCH FIKA!!


Ärenden enligt stadgarna.


Handlingar till stämman kan visas/skickas av ordförande Mikael Anderson, 070-3159660


Vägar som ingår i samfälligheten