Hem

Rengsjö Norra Samfällighetsförening


Välkommen till Rengsjö Norra Samfällighetsförening


Föreningen förvaltar två stycken gemensamhetsanläggningar, BOLLNÄS Höle GA:12 och BOLLNÄS Höle GA:13


BOLLNÄS Höle GA:12 (Byvägarna) består av 338 fastigheter

BOLLNÄS Höle GA: 13 (skogsvägarna) består av 175 fastigheter.


Belagd väg 5,9 km, grusväg 95,6 km.


Föreningens verksamhet är försäkrad genom Dina Försäkringar!!!