Styrelsen

Rengsjö Norra Samfällighetsförening

Ordförande:

Mikael Andersson

Västra Höle Gosjövägen 9770

821 98 Rengsjö

070-3159660

mikael.x.andersson@storaenso.com


Kassör:

Göran Bratt

Broddböle 8903

821 98 Rengsjö

0278-665557, 070-5436505

goran@rengsjo.com


Sekreterare:

Jan Palmborn

Växjö 2061

821 94 Bollnäs

0278-21060, 070-6821119

jan.palmborn@telia.com


Styrelseledamot:

Per Persson

Svedja Sörbo 7912

821 98 Rengsjö

070-5270681

per@sorbogard.com


Styrelseledamot/vice ordförande:

Per Anders Bratt

Österböle 8788 B

821 98 Rengsjö

070-2041759

brattperanders@gmail.com


Styrelsesuppleant:

Håkan Persson

ELE Skog AB

Box 44

823 21 Kilafors

070-6360120

hakan@ele.nu


Styrelsesuppleant:

Per-Erik Strid

Östra Höle 9358

821 98 Rengsjö

073-0282222

per-erik@penomaskin.se


Styrelsesuppleant:

Anders Olsson

Västra Höle Ängbovägen 9787

821 98 Rengsjö

070-6987450

anders@angbo.se