Hem

Rengsjö Norra Samfällighetsförening


Välkommen till Rengsjö Norra Samfällighetsförening


Föreningen förvaltar två stycken gemensamhetsanläggningar, BOLLNÄS Höle GA:12 och BOLLNÄS Höle GA:13


BOLLNÄS Höle GA:12 (Byvägarna) består av 338 fastigheter

BOLLNÄS Höle GA: 13 (skogsvägarna) består av 175 fastigheter.


Belagd väg 5,9 km, grusväg 95,6 km.


Föreningens verksamhet är försäkrad genom Dina Försäkringar!!!

Årsstämman framflyttad pga. Coronaläget


Styrelsen har beslutat att avvakta med kallelse till årsstämman tills vi vet hur Coronaläget utvecklar sig.


Ev. kan årsstämman hållas i slutet av maj och vädret tillåter oss kanske att hålla stämman utomhus ju längre fram vi kommer.


Håll ut!!, det kommer kallelse här på hemsidan, i Ljusnan samt på anslagstavlor i byarna.



Vägar som ingår i samfälligheten